Welkom bij De Grasboom Vondellaan

De Grasboom Vondellaan is er voor jongeren met autisme die op eigen benen willen staan. Die prettig, veilig én op zichzelf willen wonen. In een eigen appartement, in een veilige omgeving, met  begeleiding in de buurt én een professioneel vangnet om zich heen.

grasboom2012-11-16_00026Gemeenschappelijke ruimte

Aan de Hilversumse Vondellaan is in een mooie moderne villa een veilige leefomgeving gerealiseerd. De bewoners kunnen zich door begeleiding op maat optimaal ontwikkelen en zelfstandig wonen. Ouders vormen het bestuur en zijn actief in werkgroepen. Op die manier wordt het wooninitiatief zonder grote organisatiekosten draaiende gehouden. De Gemeente Hilversum ondersteunt het wooninitiatief.

Professionele begeleiding
De bewoners worden aan de Vondellaan begeleid door professionele medewerkers van Sherpa. Naast persoonlijke begeleiding op maat, is er woonbegeleiding voor het ondersteunen van de dagelijkse gang van zaken.

Centraal gelegen en veilig
De Grasboom Vondellaan is gelegen  in de groene Boomberg wijk, nabij het centrum van Hilversum. Er zijn zeventien appartementen en er is een ruimte voor activiteiten. Het pand heeft een met intercom beveiligde entree en ieder appartement heeft een eigen voordeur. In alle appartementen is er een woonkamer met open keuken, een slaapkamer, een ruime wc-/doucheruimte en een berging.

Meer weten? 
Wil je meer informatie? Mail dan je gegevens naar ons secretariaat en wij nemen contact met je op: mail naar secretariaat

Inschrijven verloopt centraal via de website van Stichting De Grasboom: klik hier voor De Grasboom website

Geplaatst in Algemeen | Getagged | Reacties uitgeschakeld voor Welkom bij De Grasboom Vondellaan

Project informatie

Hier kunt u alle informatie downloaden over het Stewovon project. Omdat dit een ouderinitiatief is, wordt er van u als ouders een actieve participatie verwacht wanneer uw kind bij Stewovon komt wonen.

Download: Projectinformatie

Geplaatst in Algemeen | Reacties uitgeschakeld voor Project informatie

Grasboom Hilversum Vondellaan kiest met Sherpa voor continuïteit

sherpa_logo[groups_member group=”Registered”]
Met de keuze voor Sherpa als nieuwe zorgleverancier kiezen de ouders en bewoners in Hilversum voor een nieuwe zorgpartner die hun visie en de continuiteit van het personeelsbestand kan waarborgen voor de toekomst.

Per 15 september is Sherpa de nieuwe zorgleverancier aan de Vondellaan

In de achterliggende periode is er door de ouders, Sherpa en Kwintes gezamenlijk gewerkt aan een ‘warme overdracht’. Van het bestaande begeleidingsteam gaan vijf begeleiders mee naar het nieuw gevormde autismeteam van Sherpa. Dit team krijgt daarbij versterking van drie nieuwe begeleiders onder leiding van Ada Kramer. (teammanager ambulante ondersteuning Sherpa)

Sherpa levert sinds 2012 ook al de zorg bij het eerste Grasboomproject in Hilversum ‘Binnendoor’ en is daarmee een bekende bij De Grasboom.

[/groups_member]

De keuze van het ouderintiatief voor een nieuw samenwerkingsverband met een andere zorgleverancier illustreert het belang van het Pgb binnen het Beschermd Wonen, waardoor o.a. maatwerkzorg en vrije keuze van zorgleverancier mogelijk is.

stewovon_sherpa_2016-09-13_11

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Grasboom Hilversum Vondellaan kiest met Sherpa voor continuïteit

Appartement beschikbaar!

Ruim appartement ca. 55 m2 op de tweede verdieping van het appartementencomplex aan de Vondellaan. Rustige ligging in de groene wijk Boomberg nabij het centrum en NS station op 10 minuten loopafstand. Het appartement heeft aan de woonkamer, een open keuken met inductiekookplaat en ruime bergkast; een ruime slaapkamer met inpandige kledingkast: doucheruimte met toilet (en wasmachineaansluiting) en hal. Bij het appartement behoort een CV-kast in de centrale hal en een fietsenberging. Tevens is er een glasvezelaansluiting voor internet beschikbaar, waarvoor je zelf een abonnement kunt afsluiten.

Plattegrond Vondellaan 93:

Vondellaan 93 Hilversum

In het pand aan de Vondellaan woon je samen met 16 andere bewoners. Er is een gemeenschappelijke ruimte met ruime keuken, zithoek met TV en terras. Het begeleidingsteam heeft een administratieve ruimte op de eerste verdieping.

De woonlasten (kale huur + servicekosten) bedragen ca. € 602,– per maand (hiervoor kan huurtoeslag aangevraagd worden). De bewoner sluit een individueel huurcontract af (met koppelbeding voor Zorgafname) met de verhuurder Habion.
Om de zorgkosten te kunnen betalen heb je een beschikking ‘Beschermd Wonen’ met Pgb nodig. Deze beschikking je kunt aanvragen bij de gemeente waar je woont en staat ingeschreven

NB. In de tweede helft van 2016 stromen nog enkele bewoners uit en komen er nieuwe woningen vrij. Zorg dat je er op tijd bij bent!

Ook aanmelden via Woningnet Gooi & Vecht
NB. In het kader van een transparante woningtoewijzing worden woningen bij Stewovon, op verzoek van de gemeente Hilversum, via Woningnet Gooi & Vecht aangeboden. De toewijzingsprocedure wijkt in die zin af van andere Grasboomprojecten en je specifiek bij Woningnet Gooi&Vecht als woningzoekende ingeschreven moet staan.

Meer informatie per email: wlcinfo@grasboomvondellaan.nl

Vondellaan 65-99

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Appartement beschikbaar!

Constructief overleg Grasboom projecten en gemeente Hilversum

Vinkje
In de afgelopen maanden zijn de twee Grasboomprojecten in Hilversum, ‘Binnendoor’ en ‘Vondellaan’ gezamenlijk in overleg geweest met beleidsmedewerkers van de gemeente Hilversum en Regio Gooi en Vechtstreek, om het beleid t.a.v. Beschermd Wonen verder vorm te geven. Er waren nog veel onduidelijkheden en ook waren er vragen van de gemeente.

Op maandag 27 juli jl. was er een overlegronde met vertegenwoordigers van beide projecten bij  MEE in Hilversum. Het was een constructief overleg waarbij veel zaken zijn verhelderd. Hier belangrijkste resultaten hier op een rij:

Collegebesluit pgb beschermd wonen
Medio september wordt er een collegevoorstel voorgelegd aan de regio gemeenten waarin gevraagd wordt om het pgb beschermd wonen voor 2016 en het beleid t.a.v. van wooninitiatieven zoals de Grasboom vast te stellen. In het collegebesluit zullen de criteria worden benoemd waaraan onze wooninitiatieven (ouderinitiatieven) moeten voldoen. Bij de informatie uitwisseling in de achterliggende periode,  blijkt dat de Grasboomprojecten aan die criteria voldoen.
Er zijn belangrijke criteria toegevoegd aan de Awbz definitie ‘wooninitiatief’ zoals die tot nu toe vanuit de Awbz werd gehanteerd. Deze aanvullende criteria hebben o.a. betrekking op de zorg, 24-uurs bereikbaarheid, voorwaarden t.a.v. veiligheid en het gebouw e.d.

Een pakket voor pgb beschermd wonen
Het pgb beschermd wonen kent 1 pakket en bestaat uit de volgende componenten, zoals die ook bekend waren onder de Awbz.

  • Persoonlijke verzorging (PV)
  • Verpleging (VP)
  • Begeleiding Individueel (BG-IND)
  • Toeslag huishoudelijke hulp (ZZP ophoging)
  • Wooninitiatieventoeslag (voor pgb-wooninitiatieven)

Naast bovengenoemd pakket met deze elementen is een toeslag mogelijk voor

  • Dagactiviteiten
  • Vervoer

De oude Awbz indicaties ZZP GGZ-C 1 t/m 6 komen binnen de Wmo te vervallen

Langere termijnen mogelijk
Een maatwerkvoorziening kan voor een jaar zijn maar er zijn ook langere termijnen mogelijk, we spreken immers over ‘maatwerk’. Bijvoorbeeld als blijkt dat de situatie van een bewoner meerdere jaren niet wijzigt dan kan een voorziening ook voor meerdere jaren worden afgegeven. Het Pgb wordt wel jaarlijks vastgesteld, vanwege de afstemming op de ZIN tarieven en jaarlijkse indexering.

Toegangsgesprekken op vertrouwde locatie
Voor de toegangsgesprekken met de bewoners collectief wil de gemeente graag gebruik maken van de mogelijkheid om dat op de Grasboom locaties te doen. Voorafgaand aan een dergelijk gesprek sturen de kandidaten de gewenste informatie op naar medewerkers van het sociale plein, zodat zij zich kunnen voorbereiden. Een bewoner is vrij om zich te laten bijstaan door een begeleider of ouder.

Wachtlijstbeheer
Zolang de wooninitiatieven van de Grasboom met pgb gefinancierd worden heeft de gemeente geen zeggenschap over de wachtlijst. De gemeente Hilversum wil hier echter wel over van gedachten wisselen.

De belangrijkste zaken in het kader het pgb en bescherm wonen zijn nu aan de orde geweest en in Hilversum wachten ze het collegebesluit van de regiogemeenten af. Er zal nog nader overleg volgen over thema’s zoals, wachtlijstbeheer, toewijzingsbeleid e.d.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Constructief overleg Grasboom projecten en gemeente Hilversum

Activiteiten Autisme InfoCentrum Hilversum

AUTISME INFORMATIE CENTRUM HILVERSUM
AIC Hilversum-001

YOUKé, Oude Torenstraat 3, 1211BV Hilversum.
Het AIC is een informatie- en documentatiecentrum voor mensen met autisme, hun familie of andere betrokkenen en is onderdeel van de Nederlandse Vereniging van Autisme (NVA).

Inloopmogelijkheid:

  • Elke vrijdag van 09.30 tot 12.00 uur (behalve tijdens de schoolvakanties), met koffietafel van 10.00 tot 12.00 uur.         
  • Daarnaast elke vierde donderdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur Autisme inloopochtend in het informatiecentrum Tergooiziekenhuis, locatie Hilversum.

Kijk ook eens op de Facebookpagina van het AIC Hilversum!

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Activiteiten Autisme InfoCentrum Hilversum

Grasboom ouderinitiatieven Hilversum ontvangen vertegenwoordigers gemeente

Grasboom Hilversum Vondellaan

In het kader van de transitie van Awbz naar Wmo 2015 en de taken die de gemeente Hilversum daarbij overneemt, zijn er in de achterliggende periode gesprekken geweest met de projectleider van Welzijn en Zorg en regio programmacoordinator van de gemeente Hilversum en vertegenwoordigers van de twee Grasboomprojecten aan de Vondellaan en Het Binnendoor.

In Hilversum zijn in de achterliggende jaren, in samenwerking met de gemeente, wooncorporaties en zorgaanbieders, met succes twee Grasboomprojecten gerealiseerd. De ‘jongste Grasboom telg’ aan de Vondellaan (Stewovon) is iets langer dan een jaar in bedrijf en het project aan Het Binnendoor (Steh) is ruim drie jaar in exploitatie.

Hoog tijd dus om vertegenwoordigers van de gemeente Hilversum uit te nodigen voor een werkbezoek en met trots te presenteren wat we samen hebben bereikt.
De veranderingen, de nieuwe taken en verantwoordelijkheden, in het kader van Wmo en Jeugdwet, zijn voor de gemeente enorm, maar ook voor de ouderinitiatieven staat er veel op het spel.
Ouderinitiatieven nemen een bijzondere plaats binnen het Beschermd Wonen. Ouders bundelen de krachten (en geld) om woonruimte met zorg te realiseren. Deze ouders nemen nadrukkelijk zelf het heft in handen om huisvesting met zorg op maat voor hun kinderen te organiseren. Innovatie van de zorg, door participatie van ouders.

Op dinsdag 6 januari zijn in dit kader vertegenwoordigers van de gemeente Hilversum en mogelijk van enkele regiogemeenten verwelkomd in de gemeenschappelijke ruimte aan de Vondellaan.
Tijdens het bezoek is een presentatie gegeven over ‘de meerwaarde van ouderinitiatieven’ en was er een korte rondleiding.
De initiatiefnemers hopen hiermee de deur verder open gezet te hebben voor overleg met de gemeente en een constructieve bijdrage te leveren bij de vele veranderingen die gaan komen en die de ouderinitiatieven raken.

Geplaatst in Algemeen | Reacties uitgeschakeld voor Grasboom ouderinitiatieven Hilversum ontvangen vertegenwoordigers gemeente

STEWOVON gebouw officieel geopend!

2013 Stewovon opening 091

In november 2013 was het eindelijk zo ver: na anderhalf jaar bloed, zweet, tranen en geld te hebben gespild werden ouders, bewoners, sponsors en alle andere mede-mogelijk-gemaakt-door mensen beloond met de feestelijke opening van het wonderschone pand! (Daarvoor was blijkbaar het pand officieel nog dicht. Wonen in een officieel dicht pand betekent helaas niet dat je je huur terug kunt krijgen.)

Na binnenkomst in de feesttent die op het parkeerterrein was opgezet was er even tijd voor een drankje en een hapje – de STEWOVON taartjes waren heerlijk en eigenlijk veel te klein – en kon iedereen elkaar begroeten voordat het programma begon.

Ik heb ook een sjoelbak in ontvangst mogen nemen. Een perfect kado want we zochten nog leuke groepsactiviteiten!

Rond vier uur begon Saskia Scholten, de voorzitter van STEWOVON, als eerste met een toespraak. Ik denk niet dat ze er bezwaar tegen heeft als ik haar toespraak samenvat in drie woorden: iedereen ontzettend bedankt!

Vervolgens gaf ze de microfoon door aan de wethouder welzijn & zorg, die namens de gemeente Hilversum een praatje hield. De gemeente heeft ons project ontzettend ondersteund, niet alleen door gulle subsidie te verstrekken voor de keuken en de geluidsisolatie maar ook door actief mee te denken en STEWOVON de ruimte te geven zich te bewijzen!

Na de wethouder was het woord aan de heer Benneker namens Habion. Habion is de eigenaar van ons pand en we kunnen uiteraard niet anders dan heel dankbaar zijn dat ze het aan ons beschikbaar hebben gesteld. Mooier wonen in Hilversum kan eigenlijk niet en we hebben dan ook erg geluk gehad dat Habion voor dit pand bereid was buiten hun gebruikelijke doelgroep te kijken! Niet te vergeten: Habion heeft ook gul bijgedragen aan de kosten van het openingsfeest.

De laatste speech werd gehouden door dhr B. van Eijck namens Kwintes, de organisatie van onze begeleiders. Als je bedenkt dat Kwintes pas in juli 2013 (!) hoorde dat zij de begeleiders voor ons project mochten leveren en toen nog moesten beginnen met het aantrekken van nieuwe mensen, dan kun je niet anders dan groot respect hebben voor de inspanningen van o.a. Merel van Dijk.

Na de toespraken kwam de openingsplechtigheid. In plaats van één lintje moest er een heel web van lintjes worden doorgeknipt – nog een mogelijkheid om alle mensen die belangrijk waren bij het tot stand komen van het project nog even in het zonnetje (en het middelpunt van de belangstelling) te zetten. Nadat bewoners Merel en Tjerk daarna een tros ballonnen hadden opgelaten was het pand officieel geopend en na de toost met prosecco (die mij een 15 minuut lange hoestbui gaf) konden de rondleidingen beginnen. Een aantal bewoners leidden de bezoekers in kleine groepjes rond waarbij ook hun eigen appartement even bezichtigd mocht worden. Iedereen was enthousiast!

Bewoners, ouders en begeleiders hebben de dag daarna afgesloten met een soepje, een hapje en een drankje verzorgd door Mieke en Korneel.

Applausje trouwens voor de PR commissie die ongelooflijk veel werk heeft verzet om het feestje te organiseren!

Een kleine selectie van de foto’s die donderdag zijn gemaakt zijn te vinden op de website onder afbeeldingen, en een volledig digitaal fotoalbum kun je hier bekijken.

Met vriendelijke groeten,

Mark

Geplaatst in website | 1 reactie

Mede mogelijk gemaakt door…

sponsoren2

STEWOVON zou niet kunnen bestaan zonder de bijzonder gulle giften van onze sponsoren! Bekijk onze sponsorpagina eens en klik op de logo’s om meer te weten te komen over deze bijzondere organisaties.

Sponsoren, namens iedereen die betrokken is bij STEWOVON, van harte bedankt!

Geplaatst in website | Een reactie plaatsen